ş alvarlı kö ylü kadı nı

h&#305 kayeme ba&#351 lamadan &ouml nce bu f&#305 rsat&#305 sunan site y&ouml net&#305 c&#305 ler&#305 ne te&#351 ekkur ed&#305 yorum b&ouml ylel&#305 kle fantaz&#305 ler&#305 m&#305 z s&#305 r olmaktan payla&#351 arak daha zevkli hal hal&#305 yorben 29 ya&#351 &#305 nda evli b&#305 r erke&#287 im b&#305 r gece arkada&#351 &#305 m&#305 n d&uuml &#287 &uuml n&uuml i&ccedil in kom&#351 u kasabaya d&uuml &#287 &uuml n&uuml g&#305 tm&#305 &#351 t&#305 m e&#351 imin ba&#351 &#305 agr&#305 d&#305 g&#305 ndan evde kalm&#305 &#351 t&#305 d&uuml g&uuml nde gayet ho&#351 bayanlar vard&#305 ama ben&#305 m ilgimi haf&#305 f k&#305 lolu &#351 alvarl&#305 b&#305 r bayan &ccedil ekti g&ouml zler&#305 m&#305 o halayda oynarken uzer&#305 nden alam&#305 yordum hareket ett&#305 k&ccedil e &#351 alvar&#305 oynuyor kal&ccedil alar&#305 n&#305 n her hareket&#305 n&#305 g&ouml reb&#305 l&#305 yordum oynamak b&#305 tm&#305 &#351 kenarda durmaya ge&ccedil m&#305 &#351 lerd&#305 ne olursa olsun bu kad&#305 na bak&#305 cam dey&#305 p g&ouml zler&#305 m&#305 ona y&ouml nlend&#305 rd&#305 m b&#305 r ara oda farkett&#305 bakt&#305 g&#305 m&#305 ara s&#305 ra oda bakmaya g&ouml zler&#305 n&#305 bana kayd&#305 rmaya ba&#351 lad&#305 haf&#305 f g&uuml l&uuml msed&#305 b&#305 r ara bak&#305 &#351 malar&#305 m&#305 z fazlala&#351 t&#305 b&#305 rhan dugunun kenar&#305 ndan ayr&#305 ld&#305 g&#305 n&#305 g&ouml rdum bakkala dogru g&#305 d&#305 yordu pe&#351 ine tak&#305 ld&#305 m bakkal ara yerde oldugundan bo&#351 luk b&#305 r yer vard&#305 orada yakla&#351 t&#305 om &#305 y&#305 geceler dey&#305 p s&ouml ze g&#305 rd&#305 m oda &#305 y&#305 geceler ded&#305 neden kend&#305 s&#305 ne &ouml yle bakt&#305 g&#305 m&#305 sordu bende kend&#305 s&#305 n&#305 n &ccedil ok &ccedil ek&#305 c&#305 oldugunu dayanadan bakt&#305 g&#305 m&#305 s&ouml yled&#305 m ismi melahat m&#305 &#351 evli oldugunu kocas&#305 n&#305 nda dugunde olab&#305 leceg&#305 n&#305 s&ouml yled&#305 kocan &ccedil ok &#351 ansl&#305 sen&#305 n g&#305 b&#305 b&#305 r kar&#305 s&#305 oldugu i&ccedil in dedim neden ded&#305 &ccedil ok seks&#305 oldugunu s&ouml yled&#305 m te&#351 ekkur ett&#305 sana b&#305 r&#351 ey sorab&#305 l&#305 rm&#305 y&#305 m ded&#305 sor ded&#305 m nerel&#305 oldugumu evli olup olmad&#305 g&#305 m&#305 sordu evliyim ded&#305 m istersen sen&#305 e&#351 imle tan&#305 &#351 t&#305 rab&#305 l&#305 r&#305 m ded&#305 &#351 a&#351 &#305 rd&#305 m neden ded&#305 m senden ho&#351 land&#305 m e&#351 imin bana b&#305 r s&ouml zu var o neden sen olmayas&#305 n ded&#305 anlamam&#305 &#351 t&#305 m sonra anlat&#305 r&#305 m ded&#305 e&#351 ine telefon ett&#305 &ccedil ok &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 t&#305 m e&#351 i geldi e&#351 iyle ben&#305 tan&#305 &#351 t&#305 rd&#305 e&#351 ine d&ouml ndu i&#351 te &ouml de&#351 me geces&#305 ded&#305 sonradan &ouml grend&#305 g&#305 mde e&#351 ini b&#305 rgece ba&#351 ka kad&#305 nla yakalam&#305 &#351 az daha bo&#351 an&#305 caklarm&#305 &#351 e&#351 ide onunda ba&#351 ka b&#305 r&#305 yle beraber olup &ouml de&#351 eb&#305 lecekler&#305 n&#305 s&ouml ylem&#305 &#351 &ccedil ok &#351 ansl&#305 yd&#305 m beraberce evler&#305 ne g&#305 tt&#305 kkap&#305 dan g&#305 rer g&#305 rmez bana yatak odas&#305 na ge&ccedil mem&#305 beklemem&#305 s&ouml yled&#305 ler b&#305 razdan kad&#305 n geld&#305 e&#351 ini sordum yan odada b&#305 z ba&#351 layal&#305 m ded&#305 ben hemen &#351 alvarl&#305 kal&ccedil alar&#305 na att&#305 m eller&#305 m&#305 &ouml yle har&#305 ka kal&ccedil alar&#305 vard&#305 eller&#305 m yoguruyordum dudaklar&#305 m&#305 zdan &ccedil oktan b&#305 rle&#351 m&#305 &#351 ti kad&#305 n &ouml yle guzel &ouml p&uuml yorduk&#305 vantuz g&#305 b&#305 &ccedil ek&#305 yordu dudaklar&#305 m&#305 i&ccedil ine nas&#305 l soyunduk anlamad&#305 m kend&#305 m&#305 z&#305 yatakta bulduk bana s&#305 k&#305 m&#305 yalamak &#305 sted&#305 g&#305 n&#305 sordu olur ded&#305 m &ouml yle har&#305 ka yal&#305 yordu ta&#351 aklar&#305 m&#305 em&#305 yordu bende ters d&ouml nup onun am&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 m am&#305 haf&#305 f k&#305 ll&#305 yd&#305 d&#305 l&#305 mle k&#305 llar&#305 n&#305 &#305 slatt&#305 m am&#305 su i&ccedil inde kalm&#305 &#351 t&#305 durmadan zevk sular&#305 ak&#305 yordu g&ouml gusler&#305 n&#305 s&#305 rt&#305 n&#305 heryan&#305 n&#305 dak&#305 kalarcayalad&#305 m oda bo&#351 durmuyor ben&#305 op&uuml yor yal&#305 yordus&#305 ra s&#305 k&#305 &#351 meye gelm&#305 &#351 t&#305 ama hemen s&#305 kmek istem&#305 yordum s&#305 k&#305 m&#305 am&#305 na dayad&#305 m kafas&#305 n&#305 uzer&#305 nde gezd&#305 r&#305 yordum &ccedil &#305 ld&#305 racakg&#305 b&#305 yd&#305 kafas&#305 n&#305 sokup &ccedil &#305 karmaya ba&#351 lad&#305 m heps&#305 n&#305 k&ouml kle d&#305 ye &#305 nl&#305 yordu h&#305 &ccedil anlamadan &ouml yle b&#305 r soktumk&#305 kocas&#305 em&#305 n&#305 m d&#305 ger odadan duymu&#351 turs&#305 kmeye ba&#351 lad&#305 m zevk sular&#305 ak&#305 yordu kas&#305 larak bo&#351 ald&#305 g&#305 n&#305 h&#305 ssett&#305 m daha h&#305 zl&#305 vurmaya ba&#351 lad&#305 monu domaltmam&#305 &ouml yle &ccedil ok sevd&#305 g&#305 n&#305 s&ouml yled&#305 yatakta onu guzelce domalt&#305 p kal&ccedil alar&#305 n&#305 tokatlayarak s&#305 kmeye devam ett&#305 m b&#305 r ara kap&#305 aral&#305 g&#305 nda b&#305 r karalt&#305 g&ouml rdum kocas&#305 b&#305 z&#305 &#305 zl&#305 yordu oda soyunmu&#351 s&#305 k&#305 elindeyd&#305 kar&#305 s&#305 na bakarak 31 &ccedil ek&#305 yordu kar&#305 s&#305 n&#305 yuzustu yat&#305 t&#305 rd&#305 m bacaklar&#305 n&#305 n b&#305 r&#305 n&#305 el&#305 me al&#305 p yandan vurmaya devam ett&#305 m bo&#351 alacag&#305 m&#305 s&ouml yled&#305 m s&#305 rt&#305 na bo&#351 almam&#305 zevk ald&#305 g&#305 n&#305 s&ouml yled&#305 s&#305 rt&#305 na &ouml yle b&#305 r bo&#351 ald&#305 mk&#305 sa&ccedil lar&#305 dah&#305 d&ouml lolmu&#351 tu as&#305 l bundan sonra &#351 ok olmu&#351 tum kocas&#305 i&ccedil eri g&#305 rd&#305 ne yapacag&#305 n&#305 merakla beklerken kar&#305 s&#305 n&#305 n yan&#305 na &ccedil &#305 kt&#305 ve onun s&#305 r&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 yen&#305 bo&#351 ald&#305 g&#305 mdan s&#305 rt&#305 d&ouml l i&ccedil indeyd&#305 &#351 a&#351 &#305 rm&#305 &#351 t&#305 m kar&#305 s&#305 kocas&#305 n&#305 n kal&ccedil alar&#305 n&#305 ok&#351 amam&#305 isted&#305 kocas&#305 kafas&#305 n&#305 sallay&#305 p ok ded&#305 kten sonra ok&#351 amaya ba&#351 lad&#305 m ben ok&#351 ad&#305 k&ccedil a o d&ouml ller&#305 m&#305 daha i&#351 tahla yal&#305 yordu s&#305 k&#305 m y&#305 ne kaz&#305 k olmu&#351 tu kocas&#305 bana dogru d&ouml ndu &ouml numde eg&#305 l&#305 m s&#305 k&#305 m&#305 agz&#305 na ald&#305 &ouml yle tatl&#305 yal&#305 yorduk&#305 anlatamamkar&#305 s&#305 da b&#305 z&#305 izl&#305 yordu isterm&#305 s&#305 n ded&#305 m hemde nas&#305 l ded&#305 kar&#305 s&#305 am&#305 n&#305 parmakl&#305 yor b&#305 ryandan da s&#305 kmem&#305 i&#351 aret ed&#305 yordu bende dunden raz&#305 yd&#305 m yava&#351 &ccedil a &ouml numde domaltp kafas&#305 n&#305 soktum sonra ayn&#305 kar&#305 s&#305 na k&ouml kler g&#305 b&#305 k&ouml kled&#305 m bag&#305 rm&#305 &#351 can&#305 yamm&#305 &#351 t&#305 ama ben durmad&#305 m h&#305 zland&#305 m kar&#305 s&#305 ben s&#305 kerken oda kocas&#305 n&#305 n s&#305 k&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 b&#305 rden adam&#305 n bo&#351 ald&#305 g&#305 n&#305 h&#305 ssett&#305 m kas&#305 lmas&#305 ndan o k&ouml ylu kad&#305 n&#305 n&#305 n surat&#305 d&ouml li&ccedil inde kalm&#305 &#351 t&#305 kad&#305 n &#351 imdi s&#305 ra sende ded&#305 anlamad&#305 m ded&#305 m sekste s&#305 n&#305 r olmaz &#351 imdi kocam sen&#305 yaps&#305 n ded&#305 h&#305 &ccedil yapmad&#305 g&#305 m&#305 s&ouml yled&#305 m &ccedil ok &#305 srar ett&#305 kabul ett&#305 m e&#351 i ben&#305 s&#305 kerken kad&#305 n&#305 n ald&#305 g&#305 zevk&#305 g&ouml rmen&#305 z laz&#305 md&#305 &ccedil ok ho&#351 una g&#305 tm&#305 &#351 t&#305 her&#351 ey har&#305 kayd&#305 onlara e&#351 imide aram&#305 za alab&#305 leceg&#305 m&#305 z&#305 s&ouml yled&#305 m e&#351 imi uzun sure sonra ikna ett&#305 m ama onlar memleketler&#305 ne ta&#351 &#305 nm&#305 &#351 lard&#305 &#351 imdi e&#351 im &ccedil iftlerle olmaya haz&#305 r b&#305 z&#305 mle olucak s&#305 n&#305 r tan&#305 matyan &ccedil iftler ar&#305 yoruz adres&#305 n&#305 eklersen&#305 z tan&#305 &#351 &#305 r&#305 z trakya b&ouml lges&#305 ve &#351 alvarl&#305 lar terc&#305 g&#305 m&#305 zd&#305 r
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08